×

Avdelinger/baser

Trollstua og Tussekroken er felles fra 6.30-ca 7.30. Da deler vi oss i to avdelinger og spiser frokost eller leker. Fra 9.30 deler vi oss inn i aldersgrupper. 1-2 dager pr uke har Trollstua grupper på tvers av alder.

Trollstua:

  • Lurvelegg: 5 års gruppa
  • Hokus Pokus: 4 års gruppa
  • Småtroll: 3 års gruppa

Tussekroken:

  • Lykketroll: 2 års gruppa
  • Snublefot: 1 års gruppa

Se årsplanen for nærmere info om innhold på de ulike årsgruppene.