×

Kolbu Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Kolbu Barnehage

Kolbu barnehage ble bygd for 88 enheter i 2010. Barnehagen har 0-3 års avdeling og 3-6 års avdeling. Ved stor pågang i ulike årskull kan organiseringen endres, og fra august 2020 jobber vi i aldersblandede grupper. Vi er en flerkulturell barnehage.

Gruppene har utedager der nærmiljøet benyttes. Vi er opptatt av barnets språkmiljø der ansatte er aktive og gode rollemodeller og benytter mye uteliv i dette arbeidet.

Våre verdier er: NYTENKNING-KVALITET-RESPEKT.

Følg oss på vår Facebookside.

Vår visjon: Vi gjør hver dag verdifull. Vi språkstimulerer hele dagen.

Priser

Prisoversikten for de kommunale barnehagene i Østre Toten kommune finner du her.  I tillegg kommer matpenger, som varierer fra barnehage til barnehage. Nedenfor er satsene for Kolbu barnehage: 100 % plass (5 dager pr. uke) 168,-. % vis reduksjon i prisen ifht barnets oppholdstid.   Prisene inkluder...Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Smågardsvegen 436
2847 KOLBU

Kontakt

Tlf: 61141597
Avdelinger

Trollstua

48 barn

 • Anne Gro Viken

  Anne Gro Viken

  Pedagogisk leder

 • Berit Jølle Grindvoll

  Berit Jølle Grindvoll

  Pedagogisk leder

 • Marianne Martinsen

  Marianne Martinsen

  Pedagogisk leder

 • Nina Holtet

  Pedagogisk leder

 • Dina Oppegård Hansen

  Barnevernspedagog

 • Anne Grethe Bakke

  Barnepleier

 • Bente Aasen

  Bente Aasen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Tone Mette Riisehagen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Venche Frydenberg

  Barne og ungdomsarbeider

 • Marit Thorstensen

  Assistent

Tussekroken

22 barn

 • Liv Anita Moås Johansen

  Liv Anita Moås Johansen

  Pedagogisk leder

 • Toril Andersen

  Toril Andersen

  Fagarbeider

Andre ansatte

 • Elin Stensrud

  Elin Stensrud

  Styrer

 • Anne Kristine Hamre

  Spesialpedagog

 • Thomas Asen Tråholt

  Assistent/vikar