×

Kolbu Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Kolbu Barnehage

Kolbu barnehage har for tiden ca 50 enheter. Barnehagen har 0-3 års avdeling og 3-6 års avdeling. Ved stor pågang i ulike årskull kan organiseringen endres, fra august 2022 jobber vi i aldersrene grupper. Vi er en flerkulturell barnehage. Vi har fortiden ca 50

Gruppene har utedager der nærmiljøet benyttes. Vi er opptatt av barnets språkmiljø der ansatte er aktive og gode rollemodeller og benytter mye uteliv i dette arbeidet.

Våre verdier er: NYTENKNING-KVALITET-RESPEKT.

Følg oss på vår Facebookside.

Vår visjon: Vi gjør hver dag verdifull. Vi språkstimulerer hele dagen.

Priser

Prisoversikten for de kommunale barnehagene i Østre Toten kommune finner du her.  I tillegg kommer matpenger, som varierer fra barnehage til barnehage. Nedenfor er satsene for Kolbu barnehage: 100 % plass (5 dager pr. uke) 168,-. % vis reduksjon i prisen ifht barnets oppholdstid.   Prisene inkluder...Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Smågardsvegen 436
2847 KOLBU

Kontakt

Tlf: 61141597