×

Kolbu Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Kolbu Barnehage

Kolbu barnehage har for tiden ca 50 enheter. Barnehagen har 0-3 års avdeling og 3-6 års avdeling. Ved stor pågang i ulike årskull kan organiseringen endres, fra august 2022 jobber vi i aldersrene grupper. Vi er en flerkulturell barnehage. Vi har fortiden ca 50

Gruppene har utedager der nærmiljøet benyttes. Vi er opptatt av barnets språkmiljø der ansatte er aktive og gode rollemodeller og benytter mye uteliv i dette arbeidet.

Våre verdier er: NYTENKNING-KVALITET-RESPEKT.

Følg oss på vår Facebookside.

Vår visjon: Vi gjør hver dag verdifull. Vi språkstimulerer hele dagen.

Priser

Prisoversikten for de kommunale barnehagene i Østre Toten kommune finner du her.  I tillegg kommer matpenger, som varierer fra barnehage til barnehage. Nedenfor er satsene for Kolbu barnehage: 100 % plass (5 dager pr. uke) 168,-. % vis reduksjon i prisen ifht barnets oppholdstid.   Prisene inkluder...Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Smågardsvegen 436
2847 KOLBU

Kontakt

Tlf: 61141597
Avdelinger

Trollstua

48 barn

 • Anne Gro Viken

  Anne Gro Viken

  Pedagogisk leder

 • Berit Jølle Grindvoll

  Berit Jølle Grindvoll

  Pedagogisk leder

 • Nina Holtet

  Pedagogisk leder

 • Dina Oppegård Hansen

  Barnevernspedagog

 • Anne Grethe Bakke

  Barnepleier

 • Bente Aasen

  Bente Aasen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Venche Frydenberg

  Barne og ungdomsarbeider

 • Marit Thorstensen

  Assistent

Tussekroken

22 barn

 • Toril Andersen

  Toril Andersen

  Fagarbeider

 • Marit Mølmen Øien

  Barne og ungdomsarbeider

 • Tone Mette Riisehagen

  Barne og ungdomsarbeider

Andre ansatte

 • Elin Stensrud

  Elin Stensrud

  Styrer

 • Anne Kristine Hamre

  Spesialpedagog

 • Hanne Lindbye Hagen

  Pedagogisk leder

 • Sivert Bjerkengen

  Assistent/vikar

 • Thomas Asen Tråholt

  Assistent/vikar

 • Hannah Sønsteby

  Lærling