×

Kolbu Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Kolbu Barnehage

Kolbu barnehage ble bygd for 88 enheter i 2010. Barnehagen har 0-3 års avdeling og 3-6 års avdeling. Ved stor pågang i ulike årskull kan organiseringen endres. Vi er en flerkulturell barnehage.

Gruppene har utedager der nærmiljøet benyttes. Vi er opptatt av barnets språkmiljø der ansatte er aktive og gode rollemodeller.

Våre verdier er: NYTENKNING-KVALITET-RESPEKT.

Vår visjon: Vi gjør hver dag verdifull. Vi språkstimulerer hele dagen.

Avdelinger/baser

Trollstua og Tussekroken er felles fra 6.30-ca 7.30. Da deler vi oss i to avdelinger og spiser frokost eller leker. Fra 9.30 deler vi oss inn i aldersgrupper. 1-2 dager pr uke har Trollstua grupper på tvers av alder. Trollstua: Lurvelegg: 5 års gruppa Hokus Pokus: 4 års gruppa Småtroll: 3 års gruppa...Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Smågardsvegen 436
2847 KOLBU

Kontakt

Tlf: 61141597
Avdelinger

Trollstua

48 barn

 • Anne Kristine Hamre

  Spesialpedagog

 • Ellen Kirkbakk Lundborg

  Ellen Kirkbakk Lundborg

  Spesialpedagog

 • Irina Rødningsby

  Irina Rødningsby

  Spesialpedagog

 • Anne Monica Berg

  Anne Monica Berg

  Pedagogisk leder

 • Berit Jølle Grindvold

  Berit Jølle Grindvold

  Pedagogisk leder

 • Marianne Martinsen

  Marianne Martinsen

  Pedagogisk leder

 • Nina Holtet

  Pedagogisk leder

 • Dina Oppegård

  Barnevernspedagog

 • Bente Aasen

  Bente Aasen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Venche Frydenberg

  Barne og ungdomsarbeider

 • Anne Berit Nyhus

  Anne Berit Nyhus

  Assistent

 • Vebjørn Jetne

  Lærling

 • Hege Trannum

  Støttestilling

 • Marit Thorstensen

  Støttestilling

Tussekroken

22 barn

 • Ann Iren Kolby

  Pedagogisk leder

 • Anne Grethe Bakke

  Pedagogisk leder

 • Anne Gro Viken

  Anne Gro Viken

  Pedagogisk leder

 • Hanne Lindbye Hagen

  Hanne Lindbye Hagen

  Pedagogisk leder

 • Liv Anita Johansen

  Liv Anita Johansen

  Pedagogisk leder

 • Toril Andersen

  Toril Andersen

  Fagarbeider

 • Marta Leirdal

  Marta Leirdal

  Barne og ungdomsarbeider

 • Gina Smetop

  Gina Smetop

  Assistent

 • Karin Bakke

  Karin Bakke

  Assistent

 • Therese Vaslien

  Therese Vaslien

  Lærling

 • Marthe Bjerkengen

  Marthe Bjerkengen

  Vikar

 • Nelia Nilufar

  Nelia Nilufar

  Vikar

Andre ansatte

 • Elin Stensrud Sveum

  Elin Stensrud Sveum

  Styrer

 • Astrid Dalby

  Astrid Dalby

  Vikar

 • Gunlaug Narum

  Gunlaug Narum

  Vikar

 • Hanna Ulsrud

  Vikar